Tái cơ cấu ngành Du lịch: Sáu vấn đề cần làm ngay

Ngành Du lịch Việt Nam đã có bước khởi đầu trong năm 2017 hướng đến mục tiêu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước với những kết quả chưa từng có. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhận định: Có 6 vấn đề ngành Du…

Xem thêm