Mưa băng bất ngờ xuất hiện tại đỉnh Fansipan

(Châu Long) Chiều ngày 04/02 do nhiệt độ giảm mạnh, cơn mưa kéo dài, hiện tượng mưa băng đã xuất hiện đỉnh Fansipan. 

mua bang tren fansipan03

Những viên mưa băng đã phủ kín khu vực đỉnh fansipan

mua bang tren fansipan06

Những sườn dốc  tại đỉnh fansipan đã trắng toát một màu

mua bang tren fansipan09

mua bang tren fansipan12

mua bang tren fansipan01

mua bang tren fansipan04

mua bang tren fansipan10

mua bang tren fansipan08

mua bang tren fansipan11

 

Ảnh : FB helen Nguyen

ĐẶT PHÒNG