Các lễ hội đặc sắc tại Sapa xuân Mậu Tuất

( Châu Long Hotel) Đến Sapa vào dịp đầu xuân năm mới, bạn có hội tham gia những lễ hội độc đáo của đồng bào các dân tộc sinh sống tại Sapa. Mỗi lễ hội đặc trưng cho nét văn hóa của từng đồng bào dân tộc thật sự vô cùng thú vị.

Dưới đây là danh sách về các lễ hội tại Sapa xuân Mậu Tuất 2018, nếu bạn có dịp đến Sapa vào đầu xuân xin hãy đừng bỏ lỡ nhé.

 1. Lễ hội Hát Giao duyên
 • Thời gian : ngày 22/02/2018 ( tức ngày mùng 7 tháng Giêng)
 • Địa điểm : xã Tả Phìn
 • Giao UBND xã Tả Phìn chỉ trì, phối hợp với các UBND xã Sa Pả, Trung Chải, trung tâm VH & TT thực hiện.

le hoi tai sapa5

Lễ hội hát Giao duyên tai Tả Phìn Sapa Lào Cai

 1. Lễ hội Gầu Tào
 • Thời gian : Ngày 24/02/2018 ( tức ngày 09 tháng Giêng)
 • Địa điểm : xã San Xả Hồ
 • Giao UBND xã San Xả Hồ chủ trì, phối hợp với UBND xã Lao Chải , công ty TNHH du lịch Cát Cát, trung tâm VHTT thực hiện.

le hoi tai sapa4

Lễ hội Gầu Tào tại xã San Xả Hồ Sapa Lào Cai

 1. Lễ Cấp Sắc
 • Thời gian : ngày 25/02/2018 ( tức ngày 10 tháng Giêng)
 • Địa điểm : Xã Bản Khoang
 • Giao UBND xã Bản Khoang chủ trì, phối hợp với xã Tả Giàng Phình, trung tâm VHTT thực hiện.

le hoi tai sapa2

Lễ hội Cấp Sắc tại xã Bản Khoảng Sapa Lào Cai

 1. Lễ hội Xòe dân tộc Tày
 • Thời gian : ngày 27/02/2018 ( tức ngày 12 tháng Giêng)
 • Địa điềm : xã Thanh Phú
 • Giao UBND xã Thanh Phú chủ trì, phối hợp với UBND xã Nậm Cang, Nậm Sài, Suối Thầu, Thanh Kim, Bản Phùng , Thanh Phú, Bản Hồ, trung tâm VHTT thực hiện.

le hoi tai sapa1

Lễ hội Xòe xã Thanh Phú Sapa Lào Cai

 1. Lễ hội Xuống Đồng
 • Thời gian : ngày 01/03/2018 ( tức ngày 14 tháng Giêng)
 • Địa điểm : xã Tả Van
 • Giao UBND xã Tả Van chủ trì, phối hợp với các xã Hầu Thào, Sử Pán , trung tâm VHTT thực hiện.

le hoi tai sapa3

Phụ nữ người Dzáy biểu diễn tại lễ hội Xuống Đồng xã Tả Van Sapa Lào Cai 

ĐẶT PHÒNG