Tin tức

Động Tả Phìn, huyện Sa Pa được công nhận là di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xếp hạng động Tả Phìn, huyện Sa […]