Tin tức

4 ngày nghỉ lễ, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa thu trên 100 tỷ đồng

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ở khu du lịch Quốc gia Sa […]