ho thac bac, Tin tức

Tăng cường quản lý hồ Thác Bạc Sapa

LCĐT- UBND huyện Sa Pa vừa có văn bản thông báo về việc cấm mọi tổ chức, cá nhân có […]