Châu Long 2, Dịch vụ, Về khách sạn

Lễ tân khách sạn

Lễ tân khách sạn Châu Long được thiết kế rất đẹp mắt, không hiện đại nhưng rất thân thiện, đặc […]