Tin tức

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định các tỉnh trong đó có Lào Cai từ 11/2/2017

Theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố […]